The Bosnian Affair

Kateorija: Film

Zavođenje: poljski horor o sirenama koji bi osvojio i samog Andersena

Prepun poliestera, synth popa,  burleske i groteske, emocija i drame, film koji je obilježio početak 2017. godine i to kao The…

© 2024 The Bosnian Affair. email: thebosnianaffair@gmail.com